BBjJettyContextConfiguration::removeBBjspServlet

Description

In BBj 18.0 and higher, this method removes a BBJSPBBJSP Servlet from the current BBjJettyContext.

Syntax

Return Value

Method

void

removeBBjspServlet(string mapping)

Parameters

Variable

Description

mapping

The path to which the servlet is mapped.

Return Value

None.

Remarks

None.

Example

declare BBjAPI api!
declare BBjAdmin admin!
declare BBjJettyServerConfiguration config!
declare BBjJettyContextConfiguration root!

api! = BBJAPI()
admin! = api!.getAdmin("admin","admin123")
config! = admin!.getJettyServerConfig()
root! = config!.getRootContextInfo()

root!.removeBBjspServlet("/myServlet")